TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tên tiếng Anh: BACHELOR THESIS; Mã số môn học: REP307 Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh; Trình độ đào tạo: Đại học

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page