TRỤ SỞ CHÍNH

 • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • +84 28 3897 0191

Kỹ năng ngôn ngữ 

Phụ trách bộ môn: 

TS. GVC. Lưu Hớn Vũ (giảng viên tiếng Trung Quốc)

Giảng viên thuộc bộ môn:

 1. ThS. Phạm Lê Sùng Chính
 2. ThS. Đinh Thị Thùy Trang
 3. ThS. Nguyễn Thành Tuân
 4. ThS. Phạm Khắc Thời
 5. ThS. Phan Anh
 6. ThS. Nguyễn Văn Nguyên (đang học NCS)
 7. ThS. Trần Đức Minh
 8. ThS. Trần Tố Trân
 9. ThS. Nguyễn Hồng Hà My
 10. ThS. Nguyễn Lê Trâm Anh (giảng viên tập sự)
 11. ThS. Võ Văn Bản (giảng viên tiếng Nhật)

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  +84 28 3897 0191

  khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page