TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Tiền thân của Khoa Ngoại ngữ ngày nay là Tổ bộ môn Tiếng Anh của Học viện Ngân hàng – Phân viện TP. Hồ Chí Minh.      

Ngày 21/3/2005, Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo quyết định số 37/2005/QĐ-ĐHNH của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Khoa có hai nhiệm vụ chính sau:

- Đào tạo Cử nhân Ngoại ngữ  mà trước mắt là Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh;

- Giảng dạy ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật…) cho tất cả các ngành của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

 

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page