TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191
PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 3 NĂM HỌC 2023 - 2024
PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 3 NĂM HỌC 2023 - 2024

Thời gian thực tập từ ngày 08/04/2024 đến ngày 28/06/2024

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Bình Dương tuyển dụng lao động đợt II năm 2024.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Bình Dương tuyển dụng lao động đợt II năm 2024.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Bình Dương kính gửi thông báo tuyển dụng lao động đợt II năm 2024.

Thông báo vv đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp đv hệ ĐHCQ chuẩn đợt 2 NH2023-2024
Thông báo v/v đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp đ/v hệ ĐHCQ chuẩn đợt 2 NH2023-2024

Link nhận phiếu đăng ký khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2023-2024: https://forms.gle/pRs6Ze9hGXA6mhWF8

Thông báo vv tổ chức thực hiện học phần thực tập cuối khóa đợt 1, NH 2023-2024
Thông báo v/v tổ chức thực hiện học phần thực tập cuối khóa đợt 1, NH 2023-2024

Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 23/10/2023 đến ngày 12/01/2024

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page