TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

Sứ mạng - Tầm nhìn

Sứ mạng - Tầm nhìn

Khoa Ngoại Ngữ – Trường Đại Học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực nghiên cứu và sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động thương mại, kinh doanh…

Tầm nhìn

Khoa Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh là địa chỉ uy tín hàng đầu tại Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Tiếng Anh thương mại.

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page