TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191
Chương trình triển khai thông tin Giải thưởng năm 2022 (trực tuyến)
Chương trình triển khai thông tin Giải thưởng năm 2022 (trực tuyến)

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Cơ quan thường trực BTC Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka kính mời anh/ chị phụ trách NCKH và các bạn sinh viên tham gia Giải thưởng xem chương trình triển khai thông tin Giải thưởng năm 2022 (trực tuyến). - Thời gian: 15g00 ngày 19/8/2022 - Nội dung: BTC triển khai kế hoạch, thể lệ và những điểm mới của Giải thưởng năm nay, g

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page