TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

Giới thiệu về Khoa Ngoại ngữ

Chào mừng các bạn đến với Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh!

Khoa Ngoại ngữ là nơi đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo

Giới thiệu về các chương trình đào tạo của Khoa Ngoại ngữ

Xem tất cả

Hoạt động nghiên cứu khoa học
Hoạt động nghiên cứu khoa học

Chương trình nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ

Xem tất cả

Người học và doanh nghiệp
Người học và doanh nghiệp

Hợp tác giữa Khoa Ngoại ngữ và Doanh nghiệp, nhằm tìm kiếm cơ hội cho Sinh viên

Xem tất cả

Khoa ngoại ngữ

Giới Thiệu Khoa

Khoa Ngoại ngữ là nơi đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh sau khi tốt nhiệp có thể làm việc trong môi trường cần sử dụng tiếng Anh, tại các tổ chức thương mại, kinh doanh, tài chính – ngân hàng, ở các vị trí nhân viên văn phòng, giao dịch viên, nhân viên dịch vụ khách hàng, nhân viên chuyên về giao tiếp, trợ lí giám đốc, biên dịch viên, phiên dịch viên trong một số lĩnh vực phổ thông, lĩnh vực thương mại, tài chính – ngân hàng cần sử dụng tiếng Anh.

Vào ngày 22/09/2023, khoa Ngoại ngữ đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Sứ mệnh - Tầm nhìn Lịch sử hình thành Hội đồng khoa Ban lãnh đạo khoa Các bộ môn

Thông tin học bổng, thực tập, tuyển dụng
Thông tin học bổng, thực tập, tuyển dụng

Thông tin học bổng, cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên khoa Ngoại ngữ

Xem tất cả

Thông tin hoạt động sinh viên
Thông tin hoạt động sinh viên

Thông tin Đoàn khoa, Liên chi hội, các CLB học thuật của Sinh viên khoa Ngoại ngữ

Xem tất cả

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page