TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191
PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 3 NĂM HỌC 2023 - 2024
PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 3 NĂM HỌC 2023 - 2024

Thời gian thực tập từ ngày 08/04/2024 đến ngày 28/06/2024

Thông báo vv đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp đv hệ ĐHCQ chuẩn đợt 2 NH2023-2024
Thông báo v/v đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp đ/v hệ ĐHCQ chuẩn đợt 2 NH2023-2024

Link nhận phiếu đăng ký khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2023-2024: https://forms.gle/pRs6Ze9hGXA6mhWF8

Thông báo vv tổ chức thực hiện học phần thực tập cuối khóa đợt 1, NH 2023-2024
Thông báo v/v tổ chức thực hiện học phần thực tập cuối khóa đợt 1, NH 2023-2024

Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 23/10/2023 đến ngày 12/01/2024

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page