TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191
SẺ GIỌT MÁU ĐÀO – TRAO NIỀM HI VỌNG
SẺ GIỌT MÁU ĐÀO – TRAO NIỀM HI VỌNG

Liên chi hội SV Khoa Ngoại ngữ phồi hợp cùng LCH SV khoa Hệ thống thông tin quản lý  và  LCH SV khoa Luật kinh tế tham gia đợt hiến máu tình nguyện “ Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hi vọng ”.

Nguyễn Thanh Xuân - Lớp 29AV02 - Khoa ngoại ngữ tham gia chương trình MIRACLE PROJECT tại Malaysia
Nguyễn Thanh Xuân - Lớp 29AV02 - Khoa ngoại ngữ tham gia chương trình MIRACLE PROJECT tại Malaysia

Dự án MIRACLE là dự án hướng về những vấn đề toàn cầu, được sự hợp tác và hỗ trợ của tổ chức “Roots and Shoots” (https://www.rootsandshoots.org/) . Những thành viên trong dự án Miracle gồm chủ yếu là sinh viên tình nguyện trong chương trình” trao đổi sinh viên toàn cầu – Global Citizen” và Đồng Ban Tổ Chức chính là sinh viên trường Đại Học UPM (Universiti Putra Malaysia).

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page