TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

Chương trình triển khai thông tin Giải thưởng năm 2022 (trực tuyến)

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Cơ quan thường trực BTC Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka kính mời anh/ chị phụ trách NCKH và các bạn sinh viên tham gia Giải thưởng xem chương trình triển khai thông tin Giải thưởng năm 2022 (trực tuyến). - Thời gian: 15g00 ngày 19/8/2022 - Nội dung: BTC triển khai kế hoạch, thể lệ và những điểm mới của Giải thưởng năm nay, g

 

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page