TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

Công bố nghiên cứu khoa học của sinh viên

Nguyen Thanh Thuy, Nguyen Dinh Tri, Nguyen Dang Le Quoc Khanh, Mai Huy Hoang, & Le Thi Thanh Xuan (2021). Quizlet as a Tool for Enhancing Autonomous Learning of English Vocabulary. AsiaCALL Online Journal, 13(1), 150-165.

Luu Hon Vu, Le Quoc Tuan, Tran Thi Ngoc Anh, & Nguyen Thi Phuong Truc (2022). English Learning Strategies of Economics-majored Students at Banking University of Ho Chi Minh City. VNU Journal of Science: Education Research, 38(1), 92-102.

Lưu Hớn Vũ, Phạm Thị Ngọc Lành, Hoàng Anh Kiều My, & Huỳnh Thị Kiều Quyên (2021). Động cơ học tập tiếng Anh của sinh viên khối ngành kinh tế tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ yếu hội thảo "Ứng dụng phương pháp dạy học kết hợp trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy và học tập môn viết tiếng Anh học thuật tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh", NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page