TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Đề tài "Chiến lược học tập tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh"

Sinh viên thực hiện: Lê Quốc Tuấn, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Phương Trúc

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lưu Hớn Vũ

Năm nghiệm thu: 2019

Đề tài "Động cơ học tập tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh"

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Ngọc Lành, Hoàng Anh Kiều My, Huỳnh Thị Kiều Quyên

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lưu Hớn Vũ

Năm nghiệm thu: 2019

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page