TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

Thông báo Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 25 năm 2023

 

 

 

 

The le Eureka 2023.docx Download
24khlt-Kế hoạch + Thể lệ Giải thưởng Eureka năm 2023.pdf Download

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page