TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

Lịch làm việc của Ban lãnh đạo khoa HKII NH 21 - 22

NGÀY

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

THỨ 2

Làm việc tại văn phòng Khoa

Chiều

Thủ Đức

TBM - TS.Lê Thị Thùy Nhung

THỨ3

Làm việc tại văn phòng Khoa

Sáng

Thủ Đức

PTK.PT - ThS.Nguyễn Ngọc Phương Dung

TBM - TS.Đào Nguyễn Anh Đức

TBM - TS.Nguyễn Quang Nhật

Chiều

TBM - TS.Lê Thị Thùy Nhung

THỨ 4

Làm việc tại văn phòng Khoa

Sáng

Thủ Đức

TBM - TS.Nguyễn Quang Nhật

Làm việc tại văn phòng Khoa

Cả ngày

Thủ Đức

PTK - TS.Lưu Hớn Vũ

THỨ 5

Làm việc tại văn phòng Khoa

Chiều

Thủ Đức

PTK.PT - ThS.Nguyễn Ngọc Phương Dung

THỨ 6

Làm việc tại văn phòng Khoa

Sáng

Thủ Đức

TBM - TS.Đào Nguyễn Anh Đức

Chiều

TBM - TS.Lê Thị Thùy Nhung

THỨ 7 & CN

 

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page