TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA NGOẠI NGỮ TUẦN 47 (21/11-25/11), HỌC KỲ I, NH 2022-2023

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA NGOẠI NGỮ

 TUẦN 47 (21/11-25/11), HỌC KỲ I, NH 2022-2023

 

         

NGÀY

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

THỨ 2

Làm việc tại văn phòng Khoa

Sáng

56 Hoàng Diệu 2

PTK - TS. Lưu Hớn Vũ

TBM - TS. Đào Nguyễn Anh Đức

TBM - TS. Nguyễn Quang Nhật

Chiều

56 Hoàng Diệu 2

CUV - ThS. Lê Nguyễn Bảo

THỨ  3

Làm việc tại văn phòng Khoa

Sáng

56 Hoàng Diệu 2

PTK.PT - ThS. Nguyễn Ngọc Phương Dung

TBM - TS. Đào Nguyễn Anh Đức

Chiều

56 Hoàng Diệu 2

TBM - TS. Lê Thị Thùy Nhung

THỨ 4

Làm việc tại văn phòng Khoa

Sáng

56 Hoàng Diệu 2

TBM - TS. Nguyễn Quang Nhật

Chiều

56 Hoàng Diệu 2

PTK.PT - ThS. Nguyễn Ngọc Phương Dung

THỨ 5

Làm việc tại văn phòng Khoa

Sáng

56 Hoàng Diệu 2

PTK - TS. Lưu Hớn Vũ

Chiều

56 Hoàng Diệu 2

PTK.PT - ThS. Nguyễn Ngọc Phương Dung

THỨ 6

Làm việc tại văn phòng Khoa

Sáng

56 Hoàng Diệu 2

CTCĐBP - ThS. Hoàng Anh Thư
Chiều

56 Hoàng Diệu 2

TBM - TS. Lê Thị Thùy Nhung

THỨ 7 & CN

       

 

 

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page