TRỤ SỞ CHÍNH

  • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 28 3897 0191

Lịch làm việc của Ban lãnh đạo khoa từ tuần 40 đến 43 tháng 10 HKI NH 22-23

            

 

  LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA NGOẠI NGỮ

 HỌC KỲ I NH 2022-2023

                                                                                THÁNG 10 TỪ TUẦN 40 ĐẾN TUẦN 43

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO KHOA

THỨ 2

Làm việc tại văn phòng Khoa

Sáng

56 Hoàng Diệu 2

TBM - TS.Đào Nguyễn Anh Đức

Cả ngày

TBM - TS.Lê Thị Thùy Nhung

THỨ  3

Làm việc tại văn phòng Khoa

Sáng

56 Hoàng Diệu 2

PTK.PT - ThS.Nguyễn Ngọc Phương Dung

TBM - TS.Nguyễn Quang Nhật

TBM - TS.Đào Nguyễn Anh Đức

THỨ 4

Làm việc tại văn phòng Khoa

Sáng

56 Hoàng Diệu 2

TBM - TS.Nguyễn Quang Nhật

THỨ 5     

Làm việc tại văn phòng Khoa

Sáng

56 Hoàng Diệu 2

PTK.PT - ThS.Nguyễn Ngọc Phương Dung

THỨ 6

Làm việc tại văn phòng Khoa

Cả ngày

56 Hoàng Diệu 2

PTK - TS.Lưu Hớn Vũ

THỨ 7 & CN

 

 

 

 

 

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    +84 28 3897 0191

    khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page