TRỤ SỞ CHÍNH

 • 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • +84 28 3897 0191

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên về các quy định liên quan tới việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp (KLTN) như sau:

1. Đối tượng: sinh viên khoa Ngoại ngữ, hệ đại học

2. Điều kiện: Tại thời điểm nộp đơn đăng ký, sinh viên phải thoả mãn hai điều kiện sau:

 • Điều kiện 1: Trừ học phần thực tập cuối khoá, sinh viên đã hoàn thành đầy đủ các học phần của CTĐT theo quy định; số học phần chưa tích luỹ đạt không quá 6 tín chỉ.
 • Điều kiện 2: Điểm trung bình chung tích luỹ các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành phải đạt từ 6.30 trở lên theo thang điểm hệ 10 (đạt từ 2.50 trở lên theo thang điểm hệ 4).

3. Hồ sơ đăng ký thực hiện KLTN

 • Đề cương nghiên cứu (Research proposal) khoảng 1000 từ, viết bằng tiếng Anh (theo mẫu)
 • Phiếu đăng ký viết khoá luận (theo mẫu KL01)

4. Quy trình nộp đơn

 • Bước 1: Sinh viên tự tìm ý tưởng ban đầu về đề tài nghiên cứu.
 • Bước 2: Sinh viên chủ động tìm giảng viên hướng dẫn (GVHD) bằng cách trực tiếp liên hệ với các giảng viên trong khoa Ngoại ngữ (xem thông tin GV trên website của Khoa Ngoại ngữ).
 • Bước 3: Sau khi đã có GVHD, sinh viên viết đề cương nghiên cứu (Research proposal).
 • Bước 4: Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký với các văn bản theo yêu cầu ở mục 3 tại văn phòng khoa Ngoại ngữ.

5. Quy trình thực hiện:

 • Khoa Ngoại ngữ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện KLTN và gửi về Phòng Đào tạo.
 • Phòng Đào tạo xét điều kiện và công bố danh sách SV đủ điều kiện thực hiện KLTN.
 • SV theo dõi kết quả xét điều kiện trong trang cá nhân.

--------------------------------------------------------------

1.KL01 Phiếu đăng ký viết KLTN 031123.doc Download
2.Đề cương nghiên cứu (Research proposal)031123.docx Download

Khoa Ngoại Ngữ

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  +84 28 3897 0191

  khoangoaingu@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page